Algemene Bepalingen Verhuur Steenhuis Vastgoedmanagement

Lees hier al onze algemene bepalingen voor de verhuur

 1. Indien iemand zich wenst in te schrijven als woningzoekende, dient hiervoor het inschrijfformulier te worden ingevuld en ingeleverd, voorzien van een kopie ID-bewijs en een bewijs van inkomen.
 2. Inschrijfkosten bedragen eenmalig € 41,50 (incl. BTW). Dit bedrag wordt echter pas in rekening gebracht indien aanvrager daadwerkelijk een woning heeft gehuurd via Steenhuis Vastgoedmanagement.
 3. Na inschrijving ontvangt de aanvrager per e-mail een bevestiging. Ingeschrevene zal per e-mail op de hoogte worden gehouden van beschikbare huurwoningen, alvorens het aanbod op funda.nl verschijnt.
 4. Indien aanvrager geïnteresseerd is in een aangeboden woning, dan kan hij op deze e-mail reageren. Indien noodzakelijk zal Steenhuis Vastgoedmanagement dan opnieuw vragen om een recent bewijs van inkomen.
 5. Alle aangeleverde gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en zullen slechts gebruikt worden door Steenhuis Vastgoedmanagement.
 6. Om voor een huurwoning in aanmerking te komen, worden bepaalde inkomensvoorwaarden gesteld door de eigenaar/verhuurder. Over het algemeen wordt hiervoor als minimum eis een vast bruto maandinkomen van 4x de kale maandhuur gesteld.
 7. Indien aanvrager niet voldoet aan de inkomensvoorwaarden is het mogelijk dat er iemand met voldoende inkomen garant staat. Diegene tekent dan mee in de huurovereenkomst en wordt aansprakelijk gesteld als de huur niet wordt voldaan. Let op! Bij de meeste verhuurders hebben ingeschrevenen zonder borgsteller voorrang op ingeschrevenen met borgsteller.
 8. De verhuurder bepaalt wie in aanmerking komt voor een woning. Hierbij wordt o.a. gekeken naar de hoogte en de zekerheid van het inkomen, de inschrijfduur, etc. Een aanvraag kan door de verhuurder zonder opgave van reden worden afgewezen.
 9. Voordat een woning definitief wordt toegewezen, zal een identiteits- en kredietwaardigheidscheck uitgevoerd worden middels de NVM-woontoets. U ontvangt hiertoe een e-mail met een link naar uw persoonlijke account waarop u uw ID-bewijs, loonstroken en andere documenten kunt uploaden. Steenhuis Vastgoedmanagement krijgt het resultaat van deze toets toegestuurd.
 10. Aanvrager zal bij het tot stand komen van een huurovereenkomst een huurcontract tekenen overeenkomstig het model dat bij de verhuurder gebruikelijk is.
 11. Bij appartementen wordt het naamplaatje bij de intercom vervangen. De kosten hiervoor worden aan de huurder doorberekend (€ 23,60 incl. BTW). In sommige gevallen zal in het belang van de huurder ook de cilinder van de voordeur worden vervangen. De kosten hiervoor worden eveneens doorberekend aan de huurder (€ 30,25 incl. BTW).
 12. Alle mondelinge en schriftelijke mededelingen betreffende verhuur van een woning worden gedaan onder voorbehoud dat vergunning van overheidswege en toestemming door de eigenaar / vereniging van eigenaars zal worden verleend. Mocht achteraf blijken dat geen vergunning of toestemming is verkregen, dan zal de verhuur geacht worden niet tot stand te zijn gekomen en zal aan iedere mededeling onzerzijds, hetzij mondeling of schriftelijk, geen enkel recht kunnen worden ontleend.