Een werkdag van Liona, onze vastgoedmanager

Steenhuis Vastgoedmanagement | vergaderen

Ook vergaderen hoort erbij

In de eerste zes maanden van het jaar wordt er veel vergaderd.

Bestuurs- en ledenvergaderingen worden voorbereid. Het is de zorg om alle vergaderstukken dusdanig voor te bereiden, dat de vergaderingen constructief en prettig verlopen. Een enkele keer komt het voor dat er hevige discussies ontstaan. Het is de taak van de vastgoedmanager om de vergadering in goede banen te leiden, zodat er geldige besluiten worden genomen. Gelukkig worden veel vergaderingen afgesloten met na afloop een gezamenlijk hapje en een drankje. Het bestuur en de eigenaren kunnen weer tevreden naar huis en voor de vastgoedmanager begint het uitvoerende werk. De vergadering wordt vastgelegd in notulen en alle genomen besluiten moeten worden uitgevoerd.