Per 1 juli 2021: Nieuwe wet WBTR ook voor de VvE?

Een nieuwe wet: de WBTR! Maar wat is het eigenlijk?

Op 1 juli 2021 treedt er een nieuwe wet in werking, de ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ ofwel WBTR.

Is deze Wet bestuur en toezicht rechtspersonen ook geldig voor de VvE?

Steenhuis Makelaars | Wetboek

De wet WBTR heeft tot doel om meer toezicht te creëren bij verenigingen en stichtingen. En tegelijkertijd ook het niveau van het bestuur te verhogen. De regels voor de taakvervulling en bevoegdheden van bestuurders en toezichthouders te uniformeren.

Daarnaast schrijft het regels voor omtrent de aansprakelijkheid wanneer de taak onbehoorlijk vervuld blijkt te zijn. Ook ontstaat er door de invoering WBTR een wettelijke grondslag voor het instellen van een orgaan wat toezicht kan houden op de vereniging of stichting.

Door de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen zijn bestuurders en toezichthouders wettelijk verplicht om afspraken vast te leggen en te waarborgen voor zover dat nog niet gedaan is binnen een vereniging of stichting.

De WBTR ‘spreekt’ alleen over rechtspersonen zoals deze zijn geregeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een Vereniging van Eigenaars is wettelijk gezien ook een rechtspersoon. Hierdoor zijn enkele artikelen uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn op een VvE. De verdere uitwerking van de Vereniging van Eigenaars is apart geregeld in Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek. Dat wil zeggen dat de WBTR niet van toepassing is op VvE’s.

Bron: vvebeheer24