Steenhuis Assen en het gebruik van de NVM Woontoets

Hoe vind je een geschikte en betrouwbare huurder?

Mensen die hun huis verhuren lopen veel risico, je sluit immers een overeenkomst met iemand die van jouw eigendom gebruik gaat maken. Hoe zorg er je nou voor dat je als verhuurder zo min mogelijk kans hebt om een overeenkomst te sluiten met een ongeschikte of onbetrouwbare huurder? Steenhuis Vastgoedmanagement maakt gebruik van de NVM Woontoets.

Wat is de NVM Woontoets?

Steenhuis Assen Woontoets

Als je je woning verhuurt via Steenhuis Vastgoedmanagement, dan wordt vóór het aangaan van een huurovereenkomst altijd de NVM Woontoets uitgevoerd. Hierdoor voorkom je als verhuurder zoveel mogelijk dat je in zee gaat met personen die achteraf niet betalen, geld witwassen of op het randje van een faillissement naar de schuldsanering wankelen. Ook werp je hiermee een drempel op tegen personen die met valse legitimatiebewijzen illegale bewoning of hennepteelt willen opstarten.

De uitvoering van de NVM Woontoets wordt verzorgd door de Validata Group, die gespecialiseerd is in het screenen van persoonsgebonden gegevens. Hierbij wordt uiteraard goed rekening gehouden met alle wetgeving rondom privacy.

Steenhuis Assen Woontoets

Rood of Groen licht?

In de woontoets wordt relevante informatie van de potentiële huurder onderzocht. Denk hierbij aan identiteitsdocumenten, salarisstroken, bankafschriften en verklaringen van vorige verhuurders. Ook wordt met behulp van verschillende bronnen de financiële positie en betaalmoraliteit van een kandidaat vastgesteld. Aan de hand van deze informatie wordt een adviesrapport opgesteld.

Een groen stoplicht betekent dat de verhuurder gerust een overeenkomst kan aangaan met de potentiële huurder. Een rood stoplicht betekent dat het wordt afgeraden omdat er op basis van de gevonden informatie een te groot risico is op wanbetaling of andere vervelende omstandigheden.

Is de NVM Woontoets voldoende?

Het verhuren van een woning brengt natuurlijk ook ná het uitvoeren van de NVM Woontoets nog steeds risico’s met zich mee, maar de praktijk wijst uit dat alleen het vertellen dat er gescreend gaat worden, huurders met andere plannen al afschrikt. De Woontoets geeft dus makkelijk en snel een stuk zekerheid aan de verhuurder.

Vragen?

Wil je meer informatie over het verhuren van een woning via Steenhuis Vastgoedmanagement?