Huurverhoging. Hoe zit nou dat precies?

Huurverhoging. Hoe zit nou dat precies?
Huurverhoging. Hoe zit nou dat precies?

De huur mag 1 keer per jaar door de verhuurder worden verhoogd. De verhuurder moet u van de huurverhoging schriftelijk op de hoogte stellen.

Het percentage waarmee de huur verhoogd mag worden, is afhankelijk van uw inkomen en wordt ieder jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van de Rijksoverheid.

Meer weten over huurverhoging?

Heeft u een vraag over huurverhoging? Neem dan gerust contact met ons op via
0592-318000 of via ons contactformulier.