Veel gestelde vragen over huren

Veel gestelde vragen over huren
100%
min
127%

Heeft u een vraag over onze diensten? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen of stel uw vraag per e-mail.

Wij hebben meerdere appartementencomplexen in beheer. Onder andere aan de Groningerstraat, Mercuriusplein en Parkplein. Met regelmaat komen er in deze complexen huurwoningen beschikbaar. Daarnaast verhuren wij ook appartementen of eengezinswoningen op andere locaties in Assen.

De woningen die wij verhuren zijn niet ons eigendom; Steenhuis Vastgoedmanagement is dus niet de verhuurder, maar de beheerder of bemiddelaar. Wij verhuren de woning voor de eigenaar, de naam van de eigenaar zult u dan ook terug vinden in uw huurovereenkomst. Dit kan een beleggingsmaatschappij zijn, maar ook een particuliere eigenaar.

De huurprijzen variëren van ca. € 500,- tot ca. € 1.500,- per maand. Houd er rekening mee dat de prijzen die genoemd staan op funda.nl de kale huurprijzen zijn. Er komen in veel gevallen nog servicekosten en/of stookkosten overheen.

Indien u voldoet aan de inkomensvoorwaarden, kunt u het inschrijfformulier invullen. Als alle informatie volledig is aangeleverd ontvangt u een bevestiging van uw registratie. Vanaf dat moment ontvangt u al ons huuraanbod op de mail.

Bij inschrijving vragen wij om een kopie van een geldig ID. Hierop mag u pasfoto en BSN afschermen. Ook wordt gevraagd hoe hoog uw inkomen is, maar hiervan hoeft u in eerste instantie geen bewijs aan te leveren. Indien u werkelijk een woning gaat huren via ons kantoor zullen wij meer gegevens opvragen (via de NVM-woontoets.

Wij hanteren geen wachtlijst. U kunt zich inschrijven als woningzoekende, zodat wij u op de hoogte kunnen houden van woningen die beschikbaar komen. Uiteindelijk is het de keuze van de verhuurder aan wie de meest geschikte kandidaat is om de woning te huren.

De woningen die wij in beheer hebben zijn allemaal zelfstandige woonruimten. U kunt hiervoor dus huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, mits de kale huurprijs lager ligt dan € 752,33. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag worden bepaalde voorwaarden gesteld. Voor de actuele informatie of het maken van een proefberekening verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder bij u in rekening mag brengen, bovenop de kale huur. Deze bestaan bijvoorbeeld uit schoonmaakkosten en elektraverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, klein onderhoud, glasverzekering, etc. Als huurder betaalt u maandelijks een voorschot voor servicekosten. De betaalde voorschotten worden éénmaal per jaar verrekend met de werkelijke kosten.

Alleen de subsidiabele servicekosten mogen worden opgegeven bij de aanvraag van uw huurtoeslag. Verbruikskosten, dus bijvoorbeeld gas, water en elektra mogen hier niet bij worden opgegeven. Een overzicht van de subsidiabele servicekosten kan worden opgevraagd bij ons kantoor.

Bij een zelfstandige woning heeft u meer kosten dan alleen uw huur en servicekosten. Denk hierbij aan: gas-, water-, elektriciteitsverbruik in uw appartement, internet, telefonie, verzekeringen, parkeervergunningen en gemeentelijke belastingen.

Om voor een huurwoning in aanmerking te komen, worden bepaalde inkomensvoorwaarden gesteld door de verhuurder. Deze voorwaarden verschillen per verhuurder, maar over het algemeen geldt dat u een vast bruto maandinkomen van 3 à 4 x de kale maandhuur moet hebben.

 

Als de hoogte van het inkomen genoeg is om aan de gestelde eisen te voldoen is het mogelijk om te huren met een uitkering. Wel is het belangrijk dat deze uitkering voor onbepaalde tijd is.

De NVM Woontoets is een screening waarmee de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder gecheckt worden. Deze screening wordt niet door ons zelf uitgeveord, maar door de Validata Group.

Indien uzelf niet voldoet aan de gestelde inkomensvoorwaarden is het in sommige gevallen mogelijk dat er iemand met voldoende inkomen voor u borg (garant) staat. Diegene tekent dan mee in de huurovereenkomst en wordt aansprakelijk gesteld als de huur niet wordt voldaan.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van uw vorige verhuurder aan uw nieuwe verhuurder waarin staat of u huurachterstanden heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd.

De kosten om u bij ons in te schrijven als woningzoekende zijn eenmalig € 35,00 incl. BTW.
Deze kosten worden echter pas in rekening gebracht als u daadwerkelijk een woning gaat huren via Steenhuis Vastgoedmanagement. Vindt u elders een woning en laat u zich uitschrijven? Dan worden er geen kosten in rekening gebracht: no cure no pay.

Zodra er een huurwoning beschikbaar komt, laten wij dat weten per e-mail. U kunt hierop reageren of deze woning voor u interessant is. Wij zullen dan een bezichtiging plannen met degenen die als eerste in aanmerking komen. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorwaarden die door de verhuurder zijn gesteld.

In overleg met de verhuurder en/of de huidige huurder wordt een datum gepland waarop meerdere bezichtigingen kunnen plaatsvinden. Wij selecteren welke kandidaten hiervoor in aanmerking komen en nemen contact op om een tijdstip te plannen.

Indien er meerdere kandidaten zijn dan is het aan de verhuurder om de selectie te maken, de verhuurder kijkt dan o.a. of het inkomen voldoet aan de gestelde voorwaarden en of dit een vast inkomen betreft. 

 

Voordat de sleutel aan de nieuwe huurder wordt overhandigd, dient de eerste maand huur te zijn voldaan. In de meeste gevallen moet er bij aanvang van de huur ook een waarborgsom betaald worden. Deze waarborgsom wordt na beëindiging van de huurovereenkomst en het correct opleveren van de woning teruggestort.

Dit is afhankelijk van de wensen van de verhuurder en verschilt per woning. Wij zullen dit altijd duidelijk vermelden bij het aanbod.

 

Voor de woningen die wij in beheer hebben geldt dat in principe de woning kaal opgeleverd moet worden. Wel proberen wij de nieuwe huurder met de oude huurder in contact te brengen om mogelijk zaken te kunnen overnemen. Als er spullen worden overgenomen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden en op papier gezet worden.

Een huurappartement dient hoofdzakelijk gebruikt de worden als woonruimte. Het is dus niet toegestaan om op een ander adres te wonen en een appartement te huren om hier een bedrijf te starten. Het is soms wel toegestaan, na schriftelijk akkoord van de verhuurder, om in een klein deel van uw huurwoning een bedrijf te starten. Voor regels hieromtrent verwijzen wij u door naar de gemeente.

In woonwijken is parkeren meestal gratis. Als u woonachtig bent in het centrum van Assen, kunt u tegen betaling een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente.

Dit verschilt per woning. Sommige verhuurders hebben liever geen huisdieren in hun woning. Voor de meeste woningen geldt dat het is toegestaan om huisdieren in uw huurwoning te houden, mits deze niet voor overlast zorgen.

U mag zelf kleine aanpassingen aanbrengen in de gehuurde ruimte, maar u dient de woning aan het einde van de huurperiode terug te brengen in oorspronkelijke staat. Indien u voorzieningen wilt treffen die noemenswaardige kosten met zich meebrengen om aan het einde van de huurperiode wederom te verwijderen, dan kunt u hiervoor schriftelijke toestemming vragen aan de verhuurder. Deze voorzieningen hoeven dan niet verwijderd te worden.

De huur mag 1 keer per jaar door de verhuurder worden verhoogd. De verhuurder moet u hierover van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. Het percentage waarmee de huur verhoogd mag worden, wordt ieder jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld.

Voor het verkrijgen van huurtoeslag maakt het niet uit of u huurt van een woningcorporatie, beleggingsmaatschappij of particulier. Al het maar een zelfstandige woonruimte betreft en de rekenhuur niet hoger is dan € 752,33 per maand.


Heeft u toch nog een vraag?

Heeft u toch nog een vraag over huren? Neem dan gerust contact met ons op via
0592-318000 of via ons contactformulier.