Veel gestelde vragen over huren

Veel gestelde vragen over huren

Heeft u een vraag over onze diensten? Bekijk hieronder de veelgestelde vragen of stel uw vraag per e-mail.

Wij hebben drie appartementencomplexen in beheer. Deze complexen staan in Assen aan de Groningerstraat, Mercuriusplein en Parkplein. Met regelmaat komen er in deze complexen huurwoningen beschikbaar. Daarnaast verhuren wij af en toe appartementen of eengezinswoningen op andere locaties in Assen.

De woningen die wij verhuren zijn niet ons eigendom; Steenhuis Vastgoedmanagement is dus niet de verhuurder, maar de beheerder. Wij verhuren de woning voor de eigenaar, de naam van de eigenaar zult u dan ook terug vinden in uw huurovereenkomst. Dit kan een beleggingsmaatschappij zijn, maar ook een particuliere eigenaar.

De huurprijzen variëren van ca. € 500,- tot ca. € 1.250,- per maand. Houdt er rekening mee dat de prijzen die genoemd staan op funda.nl de kale huurprijzen zijn. Er komen dus nog servicekosten en/of stookkosten overheen.

Over de wachttijd kunnen wij geen toezeggingen doen. Dit is sterk afhankelijk van het type woonruimte waarvoor u zich inschrijft. Bovendien zijn wij afhankelijk van huuropzeggingen en uiteindelijk een akkoord van de verhuurder.

De woningen die wij in beheer hebben zijn allemaal zelfstandige woonruimten. U kunt hiervoor dus huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst, mits de kale huurprijs lager ligt dan € 710,68 . Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag worden bepaalde eisen en voorwaarden gesteld.

Voor de actuele, aanvullende informatie of het maken van een proefberekening verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

Servicekosten zijn alle kosten die de verhuurder bij u in rekening mag brengen, boven op de kale huur. Deze bestaan bijvoorbeeld uit schoonmaakkosten en elektraverbruik van de gemeenschappelijke ruimten, klein onderhoud, glasverzekering, etc. Als huurder betaalt u maandelijks een voorschot voor servicekosten. De betaalde voorschotten worden éénmaal per jaar verrekend met de werkelijke kosten.

Alleen de subsidiabele servicekosten mogen worden opgegeven bij de aanvraag van uw huurtoeslag. Verbruikskosten, dus bijvoorbeeld gas, water en elektra mogen hier niet bij worden opgegeven. Een overzicht van de subsidiabele servicekosten kan worden opgevraagd bij ons kantoor.

Bij een zelfstandige woning heeft u natuurlijk meer kosten dan alleen uw huur en servicekosten. Denk hierbij onder andere aan: gas-, water-, elektriciteitsverbruik in uw appartement, internet, telefonie, verzekeringen, parkeervergunningen, en gemeentelijke belastingen / heffingen.

Om voor een huurwoning in aanmerking te komen, worden bepaalde inkomensvoorwaarden gesteld door de eigenaar/verhuurder. Deze voorwaarden verschillen per eigenaar, maar over het algemeen geldt dat u een vast bruto maandinkomen van 3 à 4 x de kale maandhuur moet hebben.

 

Een werkgeversverklaringis een door uw werkgever ingevulde verklaring waarin uw inkomenssituatie wordt toegelicht.

Als de hoogte van het inkomen genoeg is om aan de gestelde eisen te voldoen is het mogelijk om te huren met een uitkering. Wel is het belangrijk dat deze uitkering voor onbepaalde tijd is.

De NVM Woontoets is een deskundige screening, waarmee de identiteit en de kredietwaardigheid van een potentiële huurder gecheckt worden.

Indien uzelf niet voldoet aan de gestelde inkomensvoorwaarden is het mogelijk dat er iemand met voldoende inkomen voor u borg (garant) staat. Diegene tekent dan mee in de huurovereenkomst en wordt aansprakelijk gesteld als de huur niet wordt voldaan.

Bij een kleurenkopie kunnen we het identiteitsdocument controleren op de echtheidskenmerken. Bij een zwart/wit kopie zijn deze kenmerken niet meer te controleren.

Een verhuurdersverklaring is een schriftelijke mededeling van de vorige verhuurder aan de nieuwe verhuurder waarin staat of u in uw huurperiode bij uw vorige verhuurder huurachterstanden heeft gehad of dat u andere vormen van ‘wanprestatie’ heeft gepleegd.

De kosten om u bij ons in te schrijven als woningzoekende zijn eenmalig € 35,00 incl. BTW.
Deze kosten worden pas in rekening gebracht als u daadwerkelijk een woning gaat huren via Steenhuis Vastgoedmanagement.

Zodra er een huurwoning voor u beschikbaar is, laten wij dat weten middels e-mail of brief.

Het is mogelijk dat iemand die zich later heeft ingeschreven, eerder een woning aangeboden krijgt. Dit heeft dan bijvoorbeeld te maken met de eisen die worden gesteld. Het is natuurlijk mogelijk dat er een woning vrijkomt met een hogere huurprijs en dus hogere inkomenseisen. Verder hanteren wij de regel dat huurders zonder borg voorrang hebben op huurders met borg. Daarnaast is het altijd zo dat de verhuurder/eigenaar uiteindelijk toestemming moet verlenen. Alle mededelingen worden dus gedaan onder voorbehoud van toestemming van de eigenaar. De eigenaar behoudt te allen tijde het recht om van de reguliere toewijzingsprocedure af te wijken.

In tussentijd wordt u niet op de hoogte gehouden. Een jaar na uw inschrijving wordt u benaderd met de vraag of u uw inschrijving (kosteloos) wilt verlengen. Als wij hierop geen reactie ontvangen, wordt uw inschrijving vernietigd.

 

Voordat de sleutel aan de nieuwe huurder wordt overhandigd, dient de eerste maand huur te zijn voldaan. Afhankelijk van de wensen van de verhuurder moet er bij aanvang van de huur ook een waarborgsom betaald worden. Deze waarborgsom wordt na beëindiging van de huurovereenkomst en het correct opleveren van de woning teruggestort.

Dit is afhankelijk van de wensen van de eigenaar. In de meeste gevallen wordt een huurcontract gehanteerd voor onbepaalde tijd, met een minimale huurperiode van 6 of 12 maanden.

 

Voor de woningen die wij standaard in beheer hebben geldt dat in principe de woning kaal opgeleverd moet worden. Wel proberen wij de nieuwe huurder met de oude huurder in contact te brengen om mogelijk zaken te kunnen overnemen. Als er spullen worden overgenomen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden en op papier gezet worden.

Een huurappartement dient hoofdzakelijk gebruikt de worden als woonruimte. Het is dus niet toegestaan om op een ander adres te wonen en een appartement te huren om hier een bedrijf te starten. Het is soms wel toegestaan, na schriftelijk akkoord van de verhuurder, om in een klein deel van uw huurwoning een bedrijf te starten. Voor regels hieromtrent verwijzen wij u door naar de gemeente.

Als u woonachtig bent in het centrum kunt u tegen betaling, een parkeervergunning aanvragen bij de gemeente.

Dit verschilt per woning. Sommige verhuurders hebben liever geen huisdieren in hun woning. Voor de meeste woningen geldt dat het is toegestaan om huisdieren in uw huurwoning te houden, mits deze niet voor overlast zorgen.

U mag zelf kleine aanpassingen aanbrengen in de gehuurde ruimte, maar u dient de woning aan het einde van de huurperiode terug te brengen in oorspronkelijke staat. Indien u voorzieningen wilt treffen die noemenswaardige kosten met zich meebrengen om aan het einde van de huurperiode wederom te verwijderen, dan kunt u hiervoor schriftelijke toestemming vragen aan de verhuurder. Deze voorzieningen hoeven dan niet verwijderd te worden.

De huur mag maar 1 keer per jaar door de verhuurder worden verhoogd. De verhuurder moet u hiervan minstens 2 maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen. Het percentage waarmee de huur verhoogd mag worden, is afhankelijk van uw inkomen, en wordt ieder jaar door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. De huurprijs mag echter nooit boven de maximale huurprijs uitkomen. De maximale huurprijs wordt berekend op basis van het puntenaantal van de woning. Komt uw huur boven deze grens, dan kunt u bezwaar maken tegen uw huurverhoging. 

Voor het verkrijgen van huurtoeslag maakt het niet uit of u huurt van een woningcorporatie, beleggingsmaatschappij of particulier.


Heeft u toch nog een vraag?

Heeft u toch nog een vraag over huren? Neem dan gerust contact met ons op via
0592-318000 of via ons contactformulier.