Wat is administratief beheer bij verhuur?

Wat is administratief beheer bij verhuur?

Steenhuis vastgoedmanagement helpt bij het administratief beheer van VvE's. 

  1. Steenhuis Vastgoedmanagement draagt zorg voor het tijdig innen van de huurgelden en eventuele servicekosten. Bij voorkeur worden de maandelijkse bijdrage op of juist na de 1e van de maand door ons automatisch geïncasseerd. Bij non-betaling zal Steenhuis Vastgoedmanagement haar incasso procedure in werking stellen. Die bestaat uit het versturen van herinneringen en aanmaningen, en het indien nodig uit handen geven van de vordering aan een gerechtsdeurwaarder.

  2. Mochten er bij het beëindigen van een huurovereenkomst zaken geconstateerd worden die verband houden met herstel van beschadigingen, vermissingen e.d. aan het gehuurde, dan zullen wij de kosten in rekening brengen bij de huurder en zorgdragen voor tijdige betaling daarvan. Deze kosten kunnen eventueel verrekenend worden met een borgbedrag dat aan het begin van de huurperiode is betaald.

  3. Wij administreren de ontvangsten en uitgaven. Aan het einde van iedere kalendermaand zullen wij een huurafrekening opmaken. Dit is een overzicht waarop alle ontvangsten en uitgaven te zien zijn. De overeengekomen administratievergoeding wordt ook in dit overzicht meegenomen. Indien wij ook het technisch beheer verzorgen, zullen wij de originele facturen of andere papieren die betrekking hebben op de uitgaven, toevoegen aan de huurafrekening. Het saldo van de huurafrekening maken wij over naar de verhuurder. Indien de afrekening een negatief saldo oplevert, dan zal de verhuurder dit moeten aanzuiveren. In overleg kan dit verrekend worden met een toekomstig positief saldo.

  4. Indien wij voor de verhuurder het technisch beheer voor het gehele complex verzorgen, kan een aparte administratie worden bijgehouden voor de servicekosten. De maandelijks ontvangen servicekosten zullen dan niet overgemaakt worden naar de verhuurder, maar zullen jaarlijks met de huurders worden verrekend op de zogenaamde afrekening servicekosten.

  5. Dit is een overzicht van alle ontvangen voorschotten en alle werkelijke kosten. Denk hierbij aan kosten voor het schoonmaken van- of het leveren van elektriciteit voor de gemeenschappelijke ruimten, of voor het verhelpen van verstoppingen of andere kleine klusjes die voor rekening komen van de huurders.

  6. Huurprijzen mogen éénmaal per jaar worden aangepast door de verhuurder. Steenhuis Vastgoedmanagement zal deze verhogingen doorvoeren in de administratie en ervoor zorgdragen dat de huurders tijdig op de hoogte worden gebracht van de voorgenomen huurprijsaanpassing overeenkomstig de wettelijke eisen.

Vragen over administratief beheer bij verhuur? 

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op via 0592-318000 of via ons contactformulier.