Wat is technisch beheer bij verhuur en wat doen wij precies?

Wat is technisch beheer bij verhuur en wat doen wij precies?
  1. Wij dragen zorg voor het in ontvangst en in behandeling nemen van klachten en reparatieverzoeken van de huurders. Indien nodig verstrekken wij opdrachten aan uitvoerders voor het uitvoeren van de tot het beheer behorende werkzaamheden, en houden wij de voortgang van de werkzaamheden in de gaten. Voor werkzaamheden die het vastgestelde mandaat te boven gaan, zullen wij offertes opvragen welke wij zullen voorleggen aan de verhuurder.

  2. Wij controleren, administreren en zorgen voor tijdige betaling van de nota’s die binnen komen aan de hand van deze werkzaamheden. Het is mogelijk hierin onderscheid te maken tussen kosten die voor rekening zijn van de verhuurder en kosten die voor rekening zijn van de huurder. Kosten voor de verhuurder worden maandelijks verrekend op de huurafrekening. Kosten voor de huurder kunnen in bepaalde gevallen worden doorbelast of verrekend op de afrekening servicekosten
    (zie administratief beheer, punt 4).

  3. Wij houden toezicht en controle op de naleving door de huurders van bepalingen in het huurcontract en op de wijze waarop zij het gehuurde en de gemeenschappelijke ruimten gebruiken en onderhouden. Bij beëindiging van een huurovereenkomst zorgen wij dat een huurder de woning in goede staat oplevert.

Heeft u nog een vraag?

Heeft u een vraag over technisch beheer bij verhuur? Neem dan gerust contact met ons op via
0592-318000 of via ons contactformulier.